Friday, 24 June 2011

Kata-Kata


  • Barangsiapa merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah, maka dia kaya.
  • Barangsiapa suka memandang harta orang lain, dia akan mati miskin.
  • Barangsiapa tidak redha (tidak rela) dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, maka dia telah menentang keputusanNya (qadha’Nya)
  • Barangsiapa memandang remeh kesalahannya, maka dia akan memandang besar kesalahan orang lain.
  • Barangsiapa memandang besar kesalahannya, maka dia akan memandang remeh kesalahan orang lain.
  • Barangsiapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap.
  • Barangsiapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri akan terjerumus ke dalamnya.
  • Barangsiapa bergaul dengan ulama, maka dia akan dimuliakan.
  • Barangsiapa memasuki tempat-tempat biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan.
  • Dan barangsiapa memasuki tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan dituduh berbuat maksiat.
Renung-renungkan (^_^)

No comments:

Post a Comment